Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Complementaire Diagnose:

Complementaire diagnose wat is dat nu eigenlijk.

Complementaire Diagnostiek is gestoeld op de totale geneeskundige visie die ontstaan is in de loop der eeuwen wereldwijd.

Er zijn drie grote stromingen bekend in de geneeswijze te weten:

Westerse diagnostiek

Chinese diagnostiek

Indiase diagnostiek

De westerse diagnostiek gaat er vanuit dat de mens materie is.

Doordat we de materie begrijpen kunnen we de mens en zijn klachten achterhalen.

Voorbeelden van diagnose methodieken hierbij zijn:

Iriscopie.

Levend bloed analyse.

Urine onderzoek.

De Chinese diagnostiek gaat er vanuit dat alles energie is.

De oorzaak van klachten liggen in het energetisch systeem.

Voorbeelden van diagnose methodieken hierbij zijn:

Tongdiagnostiek.

Polsdiagnostiek.

Meridiaan diagnostiek

12 + 2 vragen ( oorspronkelijk vanuit de Tao)

De Indiase diagnostiek gaat er vanuit dat alles bewustzijn is.

De oorzaak van klachten liggen in het persoonsgebonden bewustzijn.

Voorbeelden van diagnose methodieken hierbij zijn:

Aura metingen

Chakra psychologie. ( ayurveda)

Polsdiagnostiek ( SiVas)

Doordat je deze drie stromingen combineert kom je tot een goede diagnose.